Konsert!

Konsert tysdag 18.februar kl. 19.00 på E.osen bedehus med Team Sulebakk! Gratis! Ope for alle!

(Team Sulebakk skal ha opplegg med konfirmantane heile ettermiddagen).